หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม => สามารถคลิกได้ที่รูปภาพในแต่ละป้ายนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ การทำนุบำรุงศาสนา การสร้างความเข้าใจ การผสมผสานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมเกี่ยวข้อง