การทำนุบำรุงศาสนา

-การทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าสัก ตําบลหนองจ๊อม เชียงใหม่ : 9 ก.ค. 2557 

-การทำบุญคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

งานทำบุญและสืบชะตา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557