วิชานวัตกรรมสื่อดิจิทัล ปี2559

ภาคการศึกษาที่ 2 /2559

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชา สด388 นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำเสนอ  (ศิลปวัฒนธรรม  / วิถีชีวิต  /  ภูมิปัญญาไทย  / ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)  แบบเสมือนจริง เช่น   กลุ่มไม้แกะสลัก  /  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา   /  กลุ่มเซรามิก   /   กลุ่มเครื่องจักสาน  / กลุ่ม ผ้าไหม  /  กลุ่มเครื่องเงิน   โดยแสดงผลในรูปแบบภาพถ่ายสถานที่แบบ  Panorama 360 องศา   และแบบจำลองเสมือนจริง   360 องศา   

1. แจกันน้ำต้น หมู่บ้านเหมืองกุง จ.เชียงใหม่

2. งานไม้แกะสลัก บ้านถวาย จ.เชียงใหม่

3. เครื่องเงินวัวลาย จ.เชียงใหม่

4. พานขันโตก บ้านถวาย จ.เชียงใหม่

5. งานจักสานไม้ไผ่ บ้านป่าบง จ.เชียงใหม่

6. เครื่องปั้นดินเผา Have A Hug จ.เชียงใหม่

7. เซรามิก InClay Studio จ.เชียงใหม่

8. ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่

9. PatchWork ภูทองโกลเด้นฮิลล์ปาร์ค จ.นครสวรรค์

10.ตามรอยพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

11.อาหารพื้นเมือง เฮือนใจ๋ยอง จ.เชียงใหม่

 12.เซรามิก พิพิธภัณฑ์ธนบดี จ.ลำปาง