นิทรรศการ (สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา และ อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)

         นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแบบออนไลน์  www.infocommmju.com/culture  มีการนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา สด286 การออกแบบเว็บไซต์ โดยนำหลักการ และกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น  แบ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา 6 เรื่อง และ อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 8 เรื่อง ดังนี้

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา

1. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา: เวียงกุมกาม
2. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา : ถนนคนเดินท่าแพ
3. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา :  ถนนคนเดินสันกำแพง
4. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา :  วัดอุโมงค์
5. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา : 5 วัดไม่ควรพลาดในเชียงใหม่
6. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา : 7 วัดน่าเที่ยวย่านแจ่งหัวลิน-แจ่งศรีภูมิ


อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

1. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
2. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : เครื่องเงินวัวลาย
3. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :  ร่มบ่อสร้าง
4. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : LANNA Traditional Set
5. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : LANNA CNX
6. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  :  โคมล้านนา บ้านสันทรายดอนจั่น

7. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :  หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย 1
    อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :  หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย 2

8. อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :  กระดาษสา อ.สันกำเเพง

 

ผลึกความคิดเกี่ยวกับทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมออนไลน์ แบบเสมือนจริง 360 องศา

 การนำเสนอภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเสมือนจริงแบบมีปฏิสัมพันธ์