นิทรรศการ "ผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน"

คลิกที่ชื่อผลงาน :  เพื่อต้องการชมผลงานในแต่ละเรื่อง   /  หากคลิกที่ เพื่อต้องการชม Poster
1. การผลิตสื่อสารคดีศิลปะภาพพิมพ์เมซโซทินท์ (Mezzotint) 
2. การผลิตสื่อวิดีโอสั้นสรุปการอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฏาน
3. การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการบริจาคร่างกาย
4.การผลิตสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สามล้อถีบจังหวัดเชียงใหม่
5.การผลิตสารคดีดนตรีแจ๊สเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของปอ ภราดล พรอำนวย
6.การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสะท้อนคุณค่าชีวิตลูกเมียน้อย เรื่อง Heart
7.การผลิตสื่อวิดีโอ (Motion Graphic) รณรงค์การรับเลี้ยงสุนัขจรจัด โดยมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม
8. การออกแบบสื่อส่งเสริมการตลาดร้าน Nayow Dog Cafe Chiangmai
9. การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แบรนด์เสื้อผ้าร้าน Bird Shop 
10. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วัดพระธาตุไฮสร้อย
11.การออกแบบหนังสือภาพ Amazing Chiang Mai Celadon by Tassanee
12.การผลิตสื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
13.การผลิตสารคดีดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่