กิจกรรมเกี่ยวข้อง กับขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2556  คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  นายกสภามหาวิทยาลัย   อธิการบดีและนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้   ประจำปี 2556  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และร่วมสืบสานประเพณีไทย  ณ อาคารแผ่พืชน์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

<ฟังเพลง รดน้ำดำหัว   คำร้อง รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์>

 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557