ผลงานเพลง [eMusic]
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บรวบรวมผลงานการประพันธ์เพลงของ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Vol. Album Detail
NEW

ชื่ออัลบั้ม : ส่งพี่..ตรงนี้นะ

จำนวนเพลง : 9 เพลง

Click ฟังเพลงออนไลน์ 3 เพลงนิยมสูงสุด

NEW

 

ชื่ออัลบั้ม : รักเหนือ..กาลเวลา

จำนวนเพลง : 7 เพลง

Click

1

ชื่ออัลบั้ม : ใสใสที่ปลายฟ้า

จำนวนเพลง : 22 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

2

ชื่ออัลบั้ม : คิดถึงทุกวัน...ให้ฝันดี

จำนวนเพลง : 12 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

3

ชื่ออัลบั้ม : ฤดูกาลที่ผ่านไปกับไฟฝัน

จำนวนเพลง : 19 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

4

ชื่ออัลบั้ม : กล้าฝันกล้าสู้

จำนวนเพลง : 18 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

5

ชื่ออัลบั้ม : แผ่นดินกว้างไม่ไกลเกินปลายปีก

จำนวนเพลง : 18 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

7

ชื่ออัลบั้ม : ชีวิตก็ให้ได้

จำนวนเพลง : 22 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

8

ชื่ออัลบั้ม : เพลงธรรม

จำนวนเพลง : 19 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

9

ชื่ออัลบั้ม : เพลงชีวิต

จำนวนเพลง : 20 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

11

ชื่ออัลบั้ม : เพลงรัก

จำนวนเพลง : 19 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด

12

ชื่ออัลบั้ม : ลูกทุ่งสื่อสาร

จำนวนเพลง : 19 เพลง

Click : ฟังเพลงออนไลน์ 5 เพลงนิยมสูงสุด