ผลงานนักศึกษาปริญญาโท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บรวบรวมผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

Landscape

Portrait

Macro

Still life Photography

Street Photography


Sport Photography

Photojournalism

Photo Portfolio