ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 783

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติให้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คลิ๊กดูเพิ่มเติม