ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Climate Change” ชิงทุนการศึกษารวม 150,000 บาท

        สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ประเภทแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ภายใต้หัวข้อ “Climate Change” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารวม 150,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้ประกวด

1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน

3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม

     กำหนดส่งผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานโดยคัดเลือกเหลือจำนวน 10 ทีม

See more at: http://contestwar.com/contest/3019#sthash.3rRU0BIO.dpuf