ประกวดผลงานแอนิเมชั่น "15th TBS DigiCon6 [Thailand]"

     ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film)

ความยาวไม่เกิน 15 นาที

รางวัลชนะเลิศจะได้รับโอกาสบินไปร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พักตลอดทั้งงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2556

 

กติกาการส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน เช่น ชื่อผลงาน รายละเอียดของเจ้าของผลงาน อย่างครบถ้วน หากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อความที่กำกวม ผู้จัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆ ตามความเหมาะสมเหมาะสม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ได้ที่ http://www.cgplusmag.com/form_2013.pdf

 

2. แนบผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) โดยไม่จำกัดหัวข้อ และความคิดสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งในรูปแบบ DVD หรือ CD (ไฟล์ .avi , .mpeg , .flv , .swf , .mov , .mp4 , .mkv ) และแนบภาพตัวอย่างผลงานเป็นภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg , .bmp , .tif ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720x480 pixel) จำนวน 5 ภาพ ต่อ 1 ผลงาน - See more at: http://www.contestwar.com/contest/3120#sthash.DqMajaj0.dpuf

 

เพิ่มเติม :  http://www.contestwar.com/contest/3120