คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 12” “ก้าวทันสื่อไทย ก้าวใหญ่ของการสื่อสารดิจิทัล” 28-29 กันยายน 2556

 

ร่วมโชว์พลังเสียง แสดงความสามารถในการประกวดร้องเพลง Digital Singing Contest

Download กติกาและข้อปฏิบัติในการประกวด

Download ใบสมัครประกวดร้องเพลง

Download ใบสมัครประกวดร้องเพลง