ประกาศผลการประกวด สารคดีภาพถ่าย หัวข้อ "ป่าปลอดภัย ประเทศไทยพลิกฟื้น"

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.แม่โจ้  จะจัดงานมอบรางวัลการประกวด

สารคดีภาพถ่าย “ป่าปลอดภัย  ประเทศไทยพลิกฟื้น”

ในเทศกาลหนังกลางแปลง@แม่โจ้  ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคมนี้


คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์  โปรดิ๊วส  จำกัด  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  (ข้าวโพด)  เครือเจริญโภคภัณฑ์   จะจัดงานมอบรางวัลการประกวดสารคดีภาพถ่าย “ป่าปลอดภัย ประเทศไทยพลิกฟื้น” ในเทศกาลหนังหน้าหนาว@แม่โจ้ ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม  2557  ณ  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร  75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดสารคดีภาพถ่ายเปิดเผยว่า “ตามที่คณะฯ ได้จัดโครงการประกวดสารคดีภาพถ่ายเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้ร่วมกันถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2556  นั้น  ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งภาพสารคดีเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น  29  ชุด  รวมผลงานภาพถ่ายกว่า  200  ภาพ”

ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการตัดสินภาพถ่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิด้านการถ่ายภาพประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์, คุณวิศาล  น้ำค้าง  นักถ่ายภาพอิสระ  เจ้าของรางวัลจากการประกวดถ่ายภาพในเวทีระดับชาติ  และคุณดลธร  อินศิธร  เจ้าของสตูดิโอถ่ายภาพโฟโต้จาย  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน   ซึ่งภายหลังคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาแล้วปรากฏผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวรุ่งระวี  ไชยนันท์  ผลงานชุด  “ผืนน้ำสู่ความพอเพียง” ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล  ผลงานชุด “ป่าไม้รักษาไว้ง่ายกว่าทำลายแล้วปลูกใหม่” ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   ได้แก่ นายทวีศักดิ์  บุทธรักษา  ผลงานชุด “ถ้าทุกคนช่วยกันป่าก็ปลอดภัย ได้รับเงินรางวัล  8,000 บาท   โดยทั้ง 3 รางวัลยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วย  นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยที่ได้รับเงินรางวัลละ  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตรอีก  2  รางวัลได้แก่  นายศุภฤกษ์  ลายประวัติ  ผลงานชุด  “สืบป่าสานสายธารแห่งชีวิต” และนายธนากร  ลังกาพินธุ์   ผลงานชุด  “ตะวันส่องนที  พนาลีคู่แผ่นดิน”

ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  จะจัดงานมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ “ป่าปลอดภัย  ประเทศไทยพลิกฟื้น” ในเทศกาลหนังกลางแปลง@แม่โจ้ ครั้งที่ 1  “หอบผ้าห่ม….มาชมหนัง” ในวันศุกร์ที่  24  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 75  ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในวันดังกล่าวนอกจากจะมีพิธีมอบรางวัลแล้วยังมีการฉายหนังกลางแปลง การสนทนากับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง  การแสดงดนตรี   การออกร้านค้าและซุ้มเกมต่างๆ ในบรรยากาศงานวัดด้วย

“ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล พร้อมชมนิทรรศการสารคดีภาพถ่ายโดยฝีมือของช่างภาพทั่วเมืองไทย   และร่วมกันหอบผ้าห่มมาชมหนังน้ำดีในบรรยากาศสนุกๆ กันนะครับ”  รศ.ดร.วิทยากล่าวเชิญชวน

คณะกรรมการ การประกวดสารคดีภาพถ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ , คุณวิศาล  น้ำค้าง  และคุณดลธร  อินศิธร 


รวมภาพผู้ส่งเข้าประกวด ป่าปลอดภัย ประเทศไทยพลิกฟื้น
รางวัลชนะเลิศ

นางสาวรุ่งระวี  ไชยนันท์

ผลงานชุด  “ผืนน้ำสู่ความพอเพียง”

Click ดูภาพทั้งหมด


 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นายหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล


ผลงานชุด “ป่าไม้รักษาไว้ง่ายกว่าทำลายแล้วปลูกใหม่”

Click ดูภาพทั้งหมด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


นายทวีศักดิ์  บุทธรักษา

ผลงานชุด “ถ้าทุกคนช่วยกันป่าก็ปลอดภัย”

Click ดูภาพทั้งหมด

รางวัลชมเชย


นายศุภฤกษ์  ลายประวัติ


ผลงานชุด  “สืบป่าสานสายธารแห่งชีวิต”

Click ดูภาพทั้งหมด

รางวัลชมเชย


นายธนากร  ลังกาพินธุ์


ผลงานชุด  “ตะวันส่องนที  พนาลีคู่แผ่นดิน”

Click ดูภาพทั้งหมด