งานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 “สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข” 15-16 พฤศจิกายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาวิชาการ “การสื่อสารดิจิทัล  ครั้งที่ 13”

“สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข”

15-16 พฤศจิกายน 2557

ณ ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


“สังคมดิจิทัล ปัญหาใหม่ ทางออกใหม่ ใหญ่กว่าเดิม?”

         นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 17 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 เรื่องสื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข” ณ ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 นี้  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้คนใช้สื่อเครือข่ายสังคมกันอย่างมาก แต่มักใช้เพื่อระบายความรู้สึกระบายอารมณ์ หรือข่มแหงทำร้ายกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังเป็นทุกข์ นับวันจะมากขึ้นมากขึ้น ทำอย่างไรจะใช้สื่อให้มีประโยชน์ มีคุณค่า แบ่งปันความสุข” คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจะจัดงานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข” เพื่อการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เชิงบวก ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557  นี้

        วันแรก วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “วัยรุ่นไทยกับวิถีใหม่ในการสื่อสาร”วิทยากรโดย  คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ-วิจัย ประเมินผล และพัฒนาสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS และคุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer ผู้ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ และมีการแข่งขัน“Happy Cover Dance Contest” ที่จะสร้างความสุขให้กับผู้ชมภายในงาน

        วันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 จะเป็นการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลกระทบของสื่อใหม่ ในยุคสังคมดิจิทัล” วิทยากรโดย      คุณวิสารท เดชกุล ผู้ประกาศข่าวไฟแรง  จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางไทยทีวีสีช่อง 3

คุณยงยุทธ ทองกองทุน ผู้บริหาร GTH, ผู้กำกับภาพยนตร์ และคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director จาก Wink Wink Production และการประกวด  “The Idol Cosplay Contest” ที่มีการแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบอีกด้วย

        นอกจากจะร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทแล้ว ภายในงานยังมีการร่วมสนุกกับการเล่นเกมแจกของรางวัลอย่างมากมาย  พร้อมทั้งชมนิทรรศการทางด้านการสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัย

        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล  ครั้งที่ 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 088-267-8973, 053-873700-7 หรือที่ www.infocommmju.com

...................................................................................................................................................


กำหนดการ

งานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13

“สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557


วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

13:00 – 13:30 น.                   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

13:30 – 13:50 น.                   พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 “สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข”

13:50 – 14:00 น.                   การแสดงพิธีเปิด

14:00 – 15:30 น.                   สัมมนาวิชาการเรื่อง “วัยรุ่นไทยกับวิถีใหม่ในการสื่อสาร”

วิทยากร

-          คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ-วิจัย ประเมินผล และพัฒนาสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS

-          คุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer ผู้ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ

15:30 – 15:35 น.                   การแสดง

15:35 – 17:00 น.                   การแข่งขันเต้น “Happy Cover Dance Contest”

17:00 – 17:10 น.                   กิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัล

17:10 – 17:30 น.                   การประกาศผลและมอบรางวัล


วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

13:00 – 13:30 น.                   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

13:30 – 14:00 น.                   การแสดงเปิดงาน

14:00 – 15:30 น.                   สัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลกระทบของสื่อใหม่ ในยุคสังคมดิจิทัล”

วิทยากร

- คุณวิสารท เดชกุล ผู้ประกาศข่าวไฟแรงจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางไทยทีวีสีช่อง 3

- คุณยงยุทธ ทองกองทุน ผู้บริหาร GTH, ผู้กำกับภาพยนตร์

- คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director จาก Wink Wink Production

15:30 – 15:35 น.                   การแสดง

15:35 – 17:00 น.                   การประกวด “The Idol Cosplay Contest”

17:00 – 17:10 น.                   กิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัล

17:10 – 17:30 น.                   การประกาศผลและมอบรางวัล


*วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม