ผลการแข่งขันรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเฉลิมพระเกียรติ ในงาน Digital Singing Contest 2016

 รายชื่อผลการประกวด รอบคัดเลือก และรายละเอียดเพิ่มเติม