รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 554 (ครั้งที่ 4) : ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งเลขที่ 544 รับสมัครถึง 3 มีนาคม 2560
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท สำหรับวุฒิปริญญาเอก  / อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท  )
ด้านการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารดิจิทัล  วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
** อ่านคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม