ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ส่งพี่ตรงนี้นะ" ประจำปี 2560 แสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตฯ พ.15 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ส่งพี่ตรงนี้นะ" ประจำปี 2560 แสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตฯ และ น.ศ.ปริญญาโทรุ่นที่ 18

ที่เรียนจบคอร์สเวิร์ค ในวันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 เริ่มลงทะเบียน 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์