คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รุ่นที่ 9 (ระบบรับตรง รอบ 3) ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560

เว็บไซต์ : ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่