ป.โท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมงาน ConnecTechAsia 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 61