ทำเนียบคนเก่ง
ขอแสดงความยีนดี กับ TWINS ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง "ความจริง" การประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม “กองทุนยุติธรรม SHORT FILM CONTEST 2017

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม “กองทุนยุติธรรม SHORT FILM CONTEST ๒๐๑๗” ภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม” โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ผ่านมุมมองและกระบวนการคิดจากคนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่
1)  นายปฎิภาณ กำเนิดพันธ์
2)  นายนภนต์ สุขเกษม
3)  นายคณิน คำกิ่ง

 
ขอแสดงความยินดีกับ นส.ภิฌรัช สุวรรณรัตน์ น.ศ. ป.ตรี สาขาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ ที่ได้รับ รางวัลที่ 2 การประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna (ประเภทนักศึกษา)

จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะนำร่องเริ่มต้นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับภาพของ นส.ภิฌรัช สุวรรณรัตน์ เป็นภาพ  เชื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ใช้ชื่อหัวข้อภาพว่า   “สงบ ผ่อนคลาย”  โดยสื่อว่าภาพนี้เป็นภาพสถานที่ๆ สวยและเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนกับเพื่อน และครอบครัว

(อ้างอิง : https://www.facebook.com/safethainature/)

 
ขอแสดงความยินดี กับ นศ.การสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลพิเศษคลิปวิดิโอ Amazing Chiang Rai จากค่ายอาสา Chiang Rai Digi Camp

โดยงานนี้จัดโดยสวทช.และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

-นาย เกรียงศักดิ์ กลั่นบุศย์
-นายวัชรพล พลโสภาพ
-นายนนทวัช สุรฉัตร

 
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ ยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน” ซีซั่น 3 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2560

-นางสาวศิริลักษณ์ นิยม
-นางสาวปิยธิดา บุญเชิด
-นางสาวรัญชิดา มีสุข
-นายณัฐสิทธิ์ คีรีสัตยกุล
-นายสุภักฎี ปัญญาแก้ว

 

 
นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

วันที่ 9 กันยายน 2558  นักศึกษาเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับมหาวิทยาลัย ด้านสังคมศาสตร์ฯ  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ นางสาวธันย์ชนก อินเทพ   รางวัลชนะเลิศ   และ นางสาวพิชญา วันดี   รางวัลรองชนะเลิศ


 
น.ศ.คณะสารสนเทศฯ สุดเจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดคลิปวีดิโอสั้น

       ผลงานเรื่อง  “ไปดู IMAX ครั้งแรก” ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ทีม CUPPOM  Studio)   ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทจากการประกวด คลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ  “Krungsri IMAX The Viral Challenge”  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2557

 

 


ผลงานเรื่อง  “ไปดู IMAX ครั้งแรก” ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  มหาวิทยาลัย                  แม่โจ้  (ทีม CUPPOM  Studio)   ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทจากการประกวด  คลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ  “Krungsri IMAX The Viral Challenge”  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2557 

 
นักศึกษาคณะสารสนเทศฯ คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสั้น CMU-EGAS Short Film Awards 2014

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทีม CUP-POM ได้รับโล่รางวัลชมเชยหลังร่วมส่งหนังสั้นเรื่อง  “Lightless”  เข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” CMU-EGAS Short Film Awards 2014  ซึ่งคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เป็นผู้จัดขึ้น


 
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

            ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และรางวัลระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งได้รับรางวัลในชื่อโครงงาน การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงาน มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THEC 2014) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธาธี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ


ตัวอย่างผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พิพิธพัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


 
นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 อ.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล และ นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว เข้าร่วมเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
รุ่นที่ 1 -2556 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร และ นายฉัตรธนะชัย อุปะละสกุล
รุ่นที่ 2 -2557 นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว และ นายอานนท์ มะหิทธิ

 


 


 
นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมและจริยธรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมและจริยธรรม  โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง


 
ขอแสดงความยินดีกับนายสุรชัย ศรีนรจันทร์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลช่ออินทนิล

ขอแสดงความยินดีกับนายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2556

 
คุณ วีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม น.ศ. ป.โท รุ่นที่ 16 : คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ"เมืองไทยวันนี้"จ.พิษณุโลก" ประเภท"บุคคลทั่วไป" และรางวัล Popula Vote

 
นายอนวรรษ พรหมแจ้ : คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้น

         เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2556 ที่ผ่านมา  นายอนวรรษ พรหมแจ้ นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ “Big kids” จากการประกวด“เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ” ครั้งที่ 4 (Bangkok International Student Film Festival) หรือ “BISFF 2013” ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัดขึ้นโดยผลงานภาพยนตร์สั้นของนายอนวรรษ พรหมแจ้ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือเรื่อง “ปัจฉิมนิเทศ” และจะได้รับเกียรติให้ฉายโชว์ในวันอาทิตย์ที่ 28  กรกฎาคมนี้เวลา 15.40 น.  ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพ

    


 
ผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

   ขอแสดงความยินดีกับนายฉัตรธนะชัย อุปะละสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร ได้รับรางวัลชมเชย ของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ


 

 

นายฉัตรธนะชัย อุปะละสกุล (รางวัลชนะเลิศ)
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร (รางวัลชมเชย)
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 
นางสาวกมนวรรณ ไชยสาร : คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ

       นางสาวกมนวรรณ ไชยสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา หัวข้อ “ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2556  จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ


 

 
นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ : ด้รับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

      ขอแสดงความยินดี นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

         

 

      สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก โดยในปีนี้ นาย สุรชัย ศรีนรจันทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการคัดเลือกจาก 390 คนทั่วประเทศ     
              

        สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูจากประวัติและผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 390 คน โดยผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประเภทนักเรียนนักศึกษา และได้เข้ารับ พระราชทานโล่รางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร


        เอสดี้ เริ่มเล่าถึงตัวตนของเขาว่า เขาเป็นชาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เป็นบุตรคนที่ 2 ของนางร่วม ศรีนรจันทร์ และนายมลิ ศรีนรจันทร์ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน เมื่ออายุ 9 ขวบ คุณพ่อของเอสดี้ก็ได้เสียชีวิตลง ทำให้คุณแม่ซึ่งมีอาชีพค้าขายต้องรับภาระดูแลลูกเพียงคนเดียว ด้วยเหตุนี้ เอสดี้ จึงเป็นเด็กที่โตกว่าอายุ ต้องขวนขวายทำงานทุกอย่างที่จะหาเงินมาจุนเจือตนเองและครอบครัว "แต่อาจจะโชคดีที่ผมเรียนรู้ไว ชอบช่วยงานต่างๆ กล้าแสดงออก ผมก็เลยมีวิชาติดตัวหลายอย่าง มันทำให้เพิ่มโอกาสในการหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ไม่ว่าจะเป็นการรับจัดดอกไม้ รับจัดประดับผ้า งานประดิษฐ์ต่าง ๆ และพรสวรรค์ด้านการแสดง โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์อีสาน ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ผมได้ทำมาตั้งแต่เรียนระดับประถมศึกษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน" 
             

       เอสดี้ กล่าวอีกว่า การทำกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เขาเองรู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมที่ได้ทำ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ใคร ๆ ได้รู้จักตัวเขามากขึ้น มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา หรืองานพิเศษอื่นๆ นอกจากจะมีรายได้เสริมแล้ว ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมองว่าเชย  "ผมเคยแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสานรับเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย และทรงเสร็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลป์สิรินธร เมื่อปี2548 และทุกวันนี้ผมก็ยังแสดงอยู่ เป็นนักแสดงของวงโปงลางแม่โจ้ครับ"


       นอกจากนี้ หนุ่มสาขาสื่อสารดิจิทัล ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่วนรวมอีกมากมาย เช่น ประธานชมรม อย.น้อย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี 2549 / ประธานวงโปงลาง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี 2551 / ยุวห้องสมุด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี 2551 / ประธานโครงการ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และจังหวัดเลย ปี 2551 / คณะกรรมการนักเรียน ประธานฝ่ายปฏิคม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี 2551 / รองประธานสภาเด็กและเยาวชน อำเภอวังสะพุง ปี 2551 / ที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชน อำเภอวังสะพุง ปี 2552-ปัจจุบัน / สมาชิกสภานักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553 / ประชาสัมพันธ์ ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และวงโปงลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553-ปัจจุบัน / รองประธานสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี  2553-2555  / ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554และยังเคยได้รับรางวัลมามากมายอีกเช่นกัน ได้แก่ รางวัล "ลูกกตัญญูดีเด่น" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย / รางวัล “คนดีศรีเมืองเลย” ในงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ปี 2550 / ได้รับยกย่องให้เป็น “ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2551 / รางวัล “เยาวชนดีเด่น” สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย ปี 2552 / รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (วงโปงลาง) “งานเฟ้นหาคนเก่ง” ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปี 2549 และ รางวัลลูกกตัญญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 

      "ผมรู้สึกปลาบปลื้มดีใจ ที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่อยากมอบให้แก่คุณแม่ และถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล เป็นรางวัลของชีวิต เป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป และยังเป็นตัวอย่างให้แก่น้องๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคม และผมจะสร้างฝันของแม่ให้เป็นจริง ตั้งใจเรียน นำปริญญาฝากแม่ นำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดต่อไป” เอสดี้ กล่าวทิ้งท้าย


 
นายอริพ่าย เลี้ยงเพชร : ชนะเลิศจากการประกวด Photography Contest 2011

ขอแสดงความยินดีกับนายอริพ่าย   เลี้ยงเพชร 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  รุ่นที่ 14 

ผู้ชนะเลิศจากการประกวด  Photography Contest 2011 

ในผลงานสารคดีภาพถ่ายชุด  “ชีวิตบนโลกหลังล้อ”