รวมภาพข่าวกิจกรรมคณะ : New!
Phoca Gallery
คณาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : 22 ธ.ค. 59คณาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : 22 ธ.ค. 59 (23)
คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี : 20 ธ.ค. 59คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี : 20 ธ.ค. 59 (15)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบช่อดอกไม้ และกล่าวต้อนรับ นางศิริพรรณ ขยัน หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ คนใหม่ : 1 พ.ย. 2559คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบช่อดอกไม้ และกล่าวต้อนรับ นางศิริพรรณ ขยัน หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ คนใหม่ : 1 พ.ย. 2559 (4)
ทำบุญสืบชะตาคณะฯ พิธีรินชา และ สัมมนาผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 : 3 กันยายน 2559 ทำบุญสืบชะตาคณะฯ พิธีรินชา และ สัมมนาผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 : 3 กันยายน 2559  (32)
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบงาน e-manage / e-meeting โดยทีมงานจากศูนย์ IT ม.แม่โจ้ ณ ห้องประชุมคำหยาด : 20 ก.ย. 59คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบงาน e-manage / e-meeting โดยทีมงานจากศูนย์ IT ม.แม่โจ้ ณ ห้องประชุมคำหยาด : 20 ก.ย. 59 (15)
คณะฯ ร่วมกิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ณ โรงแรมซาน พารินี่ : 31 ส.ค.59คณะฯ ร่วมกิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ณ โรงแรมซาน พารินี่ : 31 ส.ค.59 (17)
คณะฯ ร่วมกิจกรรม KM Fair คณะฯ ร่วมกิจกรรม KM Fair "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE" : 31 สิงหาคม 2559 (4)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 (10)
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2558 : 24 สิงหาคม 2559 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2558 : 24 สิงหาคม 2559  (14)
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2558 : 23 สิงหาคม 2559 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2558 : 23 สิงหาคม 2559  (12)
คณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 12 สิงหาคม 2559คณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 12 สิงหาคม 2559 (7)
การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้  หัวข้อ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน” : 14-15 ก.ค.59การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน” : 14-15 ก.ค.59 (18)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ : 11 กรกฏาคม 2559คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ : 11 กรกฏาคม 2559 (12)
คณะฯ ร่วมไว้อาลัยให้กับคุณพ่อพรหมมินทร์ นิวรรณ (คุณพ่อของอาจารย์ณัฐพงษ์ นิวรรณ ศิษย์เก่า ป.โท รุ่นที่ 2) : 24 พ.ค.59คณะฯ ร่วมไว้อาลัยให้กับคุณพ่อพรหมมินทร์ นิวรรณ (คุณพ่อของอาจารย์ณัฐพงษ์ นิวรรณ ศิษย์เก่า ป.โท รุ่นที่ 2) : 24 พ.ค.59 (10)
งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 : 16 พฤษภาคม 2559งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 : 16 พฤษภาคม 2559 (37)
งาน BYENIOR DC4 (The Face Digital Communicaitons) : วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559งาน BYENIOR DC4 (The Face Digital Communicaitons) : วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 (27)
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ก่อตั้งคณะฯ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ : ประจำปี 2559คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ก่อตั้งคณะฯ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ : ประจำปี 2559 (13)
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการบริหารงานฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสารสนเทศฯ : 8 เม.ย.2559 การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการบริหารงานฯ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสารสนเทศฯ : 8 เม.ย.2559  (18)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 และพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ณ ชั้น 3 ห้องมณีปักษี  : 4 เมษายน 2559คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 และพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ณ ชั้น 3 ห้องมณีปักษี : 4 เมษายน 2559 (26)
คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ : 2 เม.ย.59คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ : 2 เม.ย.59 (23)
อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม QA หัวข้อ เทคนิคการเขียน SAR หลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานที่ถูกต้อง ณ ห้องคำหยาด : 30 มีนาคม 2559 อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม QA หัวข้อ เทคนิคการเขียน SAR หลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานที่ถูกต้อง ณ ห้องคำหยาด : 30 มีนาคม 2559  (11)
คณะฯ จัดกิจกรรม Homeroom 2/2558 และร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม รอบตึกคณะฯ : 30 มีนาคม 2559คณะฯ จัดกิจกรรม Homeroom 2/2558 และร่วมกันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม รอบตึกคณะฯ : 30 มีนาคม 2559 (24)
คณะฯ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดบ้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2016 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด : 25 มีค.2559คณะฯ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดบ้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2016 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด : 25 มีค.2559 (8)
โครงการสื่อสารชุมชน Backpack Journalist 19-21 มีนาคม 2559 ณ ห้องมณีปักษี ชั้น3 คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้โครงการสื่อสารชุมชน Backpack Journalist 19-21 มีนาคม 2559 ณ ห้องมณีปักษี ชั้น3 คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ (15)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช : 13 ม.ค. 59คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช : 13 ม.ค. 59 (15)
ขอแสดงความยินดีกับนายสุดปฐพี เวียงสี น.ศ.ปริญญาโท ที่ได้รับวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2558ขอแสดงความยินดีกับนายสุดปฐพี เวียงสี น.ศ.ปริญญาโท ที่ได้รับวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2558 (5)
ขอแสดงความยินดีกับทีม Cuppom Studio คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกาศผลรางวัลสื่อศิลป์ดินน้ำป่าครั้งที่ 3 : 12 ธ.ค. 58ขอแสดงความยินดีกับทีม Cuppom Studio คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกาศผลรางวัลสื่อศิลป์ดินน้ำป่าครั้งที่ 3 : 12 ธ.ค. 58 (4)
คณะฯ เข้าร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช : 4 ธ.ค. 2558คณะฯ เข้าร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช : 4 ธ.ค. 2558 (12)
กิจกรรม Homeroom นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  : วันพุธที่ 28 ต.ค.58กิจกรรม Homeroom นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 : วันพุธที่ 28 ต.ค.58 (23)
งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สานไมตรีชาวดิจิทัล " ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.58 (33)
นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 : 9 กันยายน 2558นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 : 9 กันยายน 2558 (7)
การประชุมสรุปบทเรียนโครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง : 27 มิถุนายน 2558การประชุมสรุปบทเรียนโครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง : 27 มิถุนายน 2558 (13)
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง Admissions สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล : 15 มิถุนายน 2558บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง Admissions สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล : 15 มิถุนายน 2558 (11)
นักศึกษาปริญญาโท วิชา สด.504 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น การสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์นักศึกษาปริญญาโท วิชา สด.504 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น การสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ (40)
คณะฯ ร่วมกันทำบุญถวายเพลพระ ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา : 11 มิถุนายน 2558 คณะฯ ร่วมกันทำบุญถวายเพลพระ ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา : 11 มิถุนายน 2558  (17)
เปิดโลกทัศน์นักการสื่อสาร...สู่เส้นทางวิชาชีพสื่อดิจิทัล ปีที่ 3 : 27-30 พฤษภาคม 2558 เปิดโลกทัศน์นักการสื่อสาร...สู่เส้นทางวิชาชีพสื่อดิจิทัล ปีที่ 3 : 27-30 พฤษภาคม 2558  (11)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับพี่หล้า น.ส.จงรักษ์ บัวลอย ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ม แม่โจ้ : 1 พ.ค. 58คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับพี่หล้า น.ส.จงรักษ์ บัวลอย ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ม แม่โจ้ : 1 พ.ค. 58 (10)
ศิษย์สื่อสารฯ พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ก่อตั้งคณะฯ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ : 25 เมษายน 2558ศิษย์สื่อสารฯ พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ก่อตั้งคณะฯ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ : 25 เมษายน 2558 (15)
ประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร : 25 เมษายน 2558ประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร : 25 เมษายน 2558 (25)
คณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ : 24 เม.ย.58คณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ : 24 เม.ย.58 (8)
งานส่งพี่ตรงนี้นะ ครั้งที่ 16 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปริญญาโท ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : 21 ก.พ.58งานส่งพี่ตรงนี้นะ ครั้งที่ 16 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปริญญาโท ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : 21 ก.พ.58 (31)
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า (ระดับปริญญาตรี) จัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558โครงการพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า (ระดับปริญญาตรี) จัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (34)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงหรีด และแสดงความไว้อาลัย ต่อ รศ.อาคม กาญจนประโชติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33) : 28 ม.ค.58คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพวงหรีด และแสดงความไว้อาลัย ต่อ รศ.อาคม กาญจนประโชติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33) : 28 ม.ค.58 (14)
งาน Byenior DC3 The Night of Memory : 30 พ.ย.57งาน Byenior DC3 The Night of Memory : 30 พ.ย.57 (39)
นักศึกษา ป.ตรี การสื่อสารดิจิทัลรุ่นที่ 3 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคาร และปูตัวหนอน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ป.ตรีรุ่น DC3 : 29 พ.ย.57 นักศึกษา ป.ตรี การสื่อสารดิจิทัลรุ่นที่ 3 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคาร และปูตัวหนอน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ป.ตรีรุ่น DC3 : 29 พ.ย.57  (12)
ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศฯ: 28 พ.ย.57ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศฯ: 28 พ.ย.57 (14)
กระบวนการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น (สื่อสารชุมชน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม : 22 พ.ย.57กระบวนการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น (สื่อสารชุมชน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม : 22 พ.ย.57 (15)
งานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 “สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข” 15-16 พฤศจิกายน 2557งานสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 “สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันสุข” 15-16 พฤศจิกายน 2557 (41)
TCDC Chiang Mai ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบ ChiangMai Design Week 2014 ณ ห้องมณีปักษี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร : 29 ต.ค.57TCDC Chiang Mai ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบ ChiangMai Design Week 2014 ณ ห้องมณีปักษี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร : 29 ต.ค.57 (17)
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Dean Forum ห้องประชุมคำหยาด ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ : 21 ต.ค.57การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Dean Forum ห้องประชุมคำหยาด ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ : 21 ต.ค.57 (16)
งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "กีฬาน้องพี่ DC สัมพันธ์ " SPORTS DAY 2014 : วันเสาร์ที่ 18 ต.ค.57 (49)
คณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการประกวดผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 : 17 กันยายน 2557คณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการประกวดผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 : 17 กันยายน 2557 (14)
งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 : 10 กันยายน 2557งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 : 10 กันยายน 2557 (54)
คณะสารสนเทศฯ จัดพิธีรินชา บายศรีสู่ขวัญ และสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง : 4 กันยายน 2557คณะสารสนเทศฯ จัดพิธีรินชา บายศรีสู่ขวัญ และสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง : 4 กันยายน 2557 (16)
นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 : 3 กันยายน 2557นักศึกษาคณะฯได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 : 3 กันยายน 2557 (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 (26)
งานทำบุญและสืบชะตา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557งานทำบุญและสืบชะตา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 (24)
การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ การทำแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัล 14-15 สิงหาคม 2557การอบรมการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ การทำแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัล 14-15 สิงหาคม 2557 (19)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รุ่นที่ 17 : 9-10 สิงหาคม 2557กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รุ่นที่ 17 : 9-10 สิงหาคม 2557 (30)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 31 ก.ค. 57งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 31 ก.ค. 57 (11)
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Interactive Media : 29-30 ก.ค. 57โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Interactive Media : 29-30 ก.ค. 57 (8)
บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ : 10 ก.ค. 2557บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ : 10 ก.ค. 2557 (23)
บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าสัก ตําบลหนองจ๊อม เชียงใหม่ : 9 ก.ค. 2557 บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าสัก ตําบลหนองจ๊อม เชียงใหม่ : 9 ก.ค. 2557  (21)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2557ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2557 (18)
ประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557 : วันอาทิตย์ 27 เม.ย 2557ประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557 : วันอาทิตย์ 27 เม.ย 2557 (28)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ (21)
งานร้อยรักเป็นมาลัย ร้อยใจชาวดิจิทัล ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปริญญาโท ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : วันพุธ 26 ก.พ. 2557งานร้อยรักเป็นมาลัย ร้อยใจชาวดิจิทัล ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปริญญาโท ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : วันพุธ 26 ก.พ. 2557 (17)
โครงการพัฒนาทักษะศิษย์เก่าและการฝึกซ้อมบัณฑิต : พ.26 ก.พ 57โครงการพัฒนาทักษะศิษย์เก่าและการฝึกซ้อมบัณฑิต : พ.26 ก.พ 57 (29)
การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : อ.25 ก.พ 57การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : อ.25 ก.พ 57 (15)
งานล้านนาลาพี่ หนุ่มสาวดิซี โจคดีเน้อจ้าว : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557งานล้านนาลาพี่ หนุ่มสาวดิซี โจคดีเน้อจ้าว : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557 (39)
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : ศ.7 กพ.57โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : ศ.7 กพ.57 (39)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร : พ.5 กุมภาพันธ์ 2557ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร : พ.5 กุมภาพันธ์ 2557 (11)
เทศกาลหนังกลางแปลง@แม่โจ้ ครั้งที่ 1 “หอบผ้าห่ม….มาชมหนัง” : 24 ม.ค.57เทศกาลหนังกลางแปลง@แม่โจ้ ครั้งที่ 1 “หอบผ้าห่ม….มาชมหนัง” : 24 ม.ค.57 (22)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : 23 ม.ค.57คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานคณะฯ : 23 ม.ค.57 (16)
คณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2557 : 3 ม.ค. 57คณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2557 : 3 ม.ค. 57 (6)
งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (69)
คณะสารสนเทศและการสื่อสารฯ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 12” : 28-29 กันยายน 2556คณะสารสนเทศและการสื่อสารฯ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “การสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 12” : 28-29 กันยายน 2556 (45)
งานเสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัย : ปัญญาหรือปริญญา” : 11 กันยายน 2556 งานเสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัย : ปัญญาหรือปริญญา” : 11 กันยายน 2556  (19)
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2556 : 9 กันยายน 2556ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2556 : 9 กันยายน 2556 (9)
นักศึกษาปริญญาโท รายวิชา สด 504 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา สด 504 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (90)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556 (16)
คณะสารสนเทศฯ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ “ชมรมวิชาการ สื่อเพื่อปัญญา : 3 กันยายน 2556คณะสารสนเทศฯ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ “ชมรมวิชาการ สื่อเพื่อปัญญา : 3 กันยายน 2556 (6)
เรียนรู้เทคนิคการเขียนงานสื่อสิ่งพิมพ์จากวิทยากรมืออาชีพ : 2 กันยายน 2556เรียนรู้เทคนิคการเขียนงานสื่อสิ่งพิมพ์จากวิทยากรมืออาชีพ : 2 กันยายน 2556 (10)
ความจริงบนโฆษณา...จริยธรรมบนเส้นขนาน : 28 สิงหาคม 2556ความจริงบนโฆษณา...จริยธรรมบนเส้นขนาน : 28 สิงหาคม 2556 (20)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556 (44)
 คณะสารสนเทศฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 : 7 ส.ค. 2556 คณะสารสนเทศฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 : 7 ส.ค. 2556 (12)
นักศึกษาคณะสารสนเทศฯ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้น (เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ)นักศึกษาคณะสารสนเทศฯ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้น (เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ) (6)
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสารสนเทศฯ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : 28 ก.ค. 56คณาจารย์และนักศึกษาคณะสารสนเทศฯ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : 28 ก.ค. 56 (4)
การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2556 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : 13 ก.ค.56การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2556 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : 13 ก.ค.56 (55)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ ได้เชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ ได้เชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "สถานการณ์ปัญหาสื่อโฆษณาทางด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง" (23)
นักศึกษาปริญญาโทการสื่อสารดิจิทัล รุ่น 15 ศึกษาฝึกงานต่างประเทศ : 19-23 มิถุนายน 2556นักศึกษาปริญญาโทการสื่อสารดิจิทัล รุ่น 15 ศึกษาฝึกงานต่างประเทศ : 19-23 มิถุนายน 2556 (17)
คณะสารสนเทศฯ  จัดพิธีรินชา บายศรีสู่ขวัญ และสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง : 12 มิถุนายน 2556 คณะสารสนเทศฯ จัดพิธีรินชา บายศรีสู่ขวัญ และสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง : 12 มิถุนายน 2556  (21)
การอบรมให้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา จัดโดยกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 19 มิ.ย. 56การอบรมให้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา จัดโดยกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 19 มิ.ย. 56 (7)
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล : 8-9 มิถุนายน 2556  ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล : 8-9 มิถุนายน 2556  (90)
การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 - 28 พฤษภาคม 2556การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 - 28 พฤษภาคม 2556 (24)
คณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเยี่ยมชมคณะฯ :15 พ.ค.56คณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเยี่ยมชมคณะฯ :15 พ.ค.56 (29)
ศิษย์สื่อสารฯ พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ : 28 เมษายน 2556ศิษย์สื่อสารฯ พร้อมใจร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ : 28 เมษายน 2556 (42)
คณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ : 26 เม.ย.56คณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ : 26 เม.ย.56 (18)